ÅRETS FÖRETAGARE

ÅRETS FÖRETAGARE

År 2023 hade vi den stora äran att utses till årets företagare i Sotenäs med den fina motiveringen:

”I över hundra år och genom tre generationer har Årets företagare 2023 spridit ljus och värme till privatpersoner och företag i vårt område.

Som pionjärer och med stor nyfikenhet bidrog, i början av 1900-talet, det då nystartade företaget med att elektrifiera våra kustsamhällen.

Och det är med samma outtröttliga framtidstro och nytänkande som dagens ägare tillsammans med sina anställda medverkar till Sveriges omställningen till ett hållbarare samhälle.”

Läs hela motiveringen samt en intervju med våra ägare Anders och Ann-Charlott på Företagarnas hemsida.

 

Följ länken nedan:

www.foretagarna.se

Facebook
Twitter
LinkedIn